Εργασίες Συντήρησης

Η εταιρία μας καλύπτει όλες τις εργασίες συντήρησης (τακτικές η περιοδικές) στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Οι εργασίες που καλύπτονται είναι οι εξής:

  • Περιοδική απολύμανση με χρήση εγκεκριμένων για την δημόσια Υγεία φαρμάκων από πιστοποιημένο συνεργείο, καθώς και έκδοση πιστοποιητικού του Υπουργείου Γεωργίας.
  • Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση πυροσβεστήρων στην πολυκατοικία σας καθώς και την ετήσια αναγόμωση τους. Προμηθευτές μας είναι οι γνωστότεροι οίκοι της αγοράς εγγυώμενοι υψηλά επίπεδα ασφάλειας στην αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης.
  • Ετήσια συντήρηση καυστήρα (αερίου ή πετρελαίου), έκδοση πιστοποιητικού ΠΕΡΠΑ καθώς και τεχνική υποστήριξη. Ο εξειδικευμένος συνεργάτης μας αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη στην αντιμετώπιση βλαβών μέσα στην σεζόν προστατεύοντας σας από ανεπιθύμητες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία μέσα στο χειμώνα