Καθαρισμοί Πολυκατοικιών

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον καθαρισμό πολυκατοικιών από το 1998. Διαθέτει μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο διαχειριστής απαλλάσσεται από τις όποιες εισφορές απορρέουν από το νόμο, δεδομένου ότι αυτές καλύπτονται από την εταιρεία μας.

Επίσης ο εξοπλισμός και όλα τα υλικά καθαριότητας βαρύνουν εμάς και έτσι δεν επιβαρύνουν το προϋπολογισμό εξόδων της πολυκατοικίας σας.

Προσφέρουμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου, στην καλύτερη δυνατή τιμή, μέσα από μια ξεκάθαρη συμφωνία