Εργασίες Συντήρησης

Η εταιρία μας καλύπτει όλες τις εργασίες συντήρησης (τακτικές η περιοδικές) στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οι εργασίες που καλύπτονται είναι οι εξής: Περιοδική απολύμανση με χρήση εγκεκριμένων για την δημόσια Υγεία φαρμάκων από πιστοποιημένο συνεργείο, καθώς και έκδοση πιστοποιητικού του Υπουργείου Γεωργίας. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση πυροσβεστήρων στην πολυκατοικία σας καθώς και την ετήσια αναγόμωση […]

Εκδοση Κοινοχρήστων-Κοινόχρηστα

ΤΩΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ   Η εταιρία μας διαθέτει εξελιγμένο σύστημα έκδοσης κοινοχρήστων, βασιζόμενο στην μηχανολογική μελέτη της πολυκατοικίας σας ώστε να σας παρέχουμε μια εγγυημένη εργασία σε χαμηλό κόστος. Περιλαμβάνονται: Δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων, ατομικά ειδοποιητήρια και εξοφλητικές αποδείξεις (ενοικιαστή, ιδιοκτήτη). Πλήρης ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία. […]

Διαχείριση Πολυκατοικιών

  Η διαχείριση των εσόδων – εξόδων μιας πολυκατοικίας, έχει μετατραπεί από μία ερασιτεχνική απασχόληση, σε μια περίπλοκη και χρονοβόρα εργασία. Οι ευθύνες για τον διαχειριστή είναι πλέων αυξημένες και απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις για την πιστή εφαρμογή των νέων διατάξεων του νόμου. Η εταιρία μας, αναλαμβάνει με συνέπεια και αξιοπιστία την διαχείριση της πολυκατοικίας και […]

Καθαρισμοί Πολυκατοικιών

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον καθαρισμό πολυκατοικιών από το 1998. Διαθέτει μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο διαχειριστής απαλλάσσεται από τις όποιες εισφορές απορρέουν από το νόμο, δεδομένου ότι αυτές καλύπτονται από την εταιρεία μας. Επίσης ο εξοπλισμός και όλα τα υλικά καθαριότητας βαρύνουν εμάς και έτσι δεν επιβαρύνουν το προϋπολογισμό εξόδων της πολυκατοικίας σας. Προσφέρουμε […]