Καθαρισμοί Πολυκατοικιών

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον καθαρισμό πολυκατοικιών από το 1998. Διαθέτει μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο διαχειριστής απαλλάσσεται από τις όποιες εισφορές απορρέουν από το νόμο, δεδομένου ότι αυτές καλύπτονται από την εταιρεία μας. Επίσης ο εξοπλισμός και όλα τα υλικά καθαριότητας βαρύνουν εμάς και έτσι δεν επιβαρύνουν το προϋπολογισμό εξόδων της πολυκατοικίας σας. Προσφέρουμε […]