Εργασίες Συντήρησης

Η εταιρία μας καλύπτει όλες τις εργασίες συντήρησης (τακτικές η περιοδικές) στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οι εργασίες που καλύπτονται είναι οι εξής: Περιοδική απολύμανση με χρήση εγκεκριμένων για την δημόσια Υγεία φαρμάκων από πιστοποιημένο συνεργείο, καθώς και έκδοση πιστοποιητικού του Υπουργείου Γεωργίας. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση πυροσβεστήρων στην πολυκατοικία σας καθώς και την ετήσια αναγόμωση […]